DepEd Balanga City

5Q+5Q=I’m Blessed

Isinulat ni: Honeyleen A. Perez, Teacher I – City of Balanga National High School-Junior High School

Dios Mabalos,Daghang Salamat, Dakal Salamat, sa paanong paraan man natin ito bigkasin base sa diyalektong ating kinagisnan iisa lamang ang kahulugan ng salita para sa atin “Salamat”. Simpleng salita subalit napakahalaga at napakalalim ng pakahulugan sa ating buhay.

Ang maging tao ay masaya at makulay subalit hindi sa simpleng sitwasyon. Habang tayo ay nabubuhay ibat-ibang daan ang sumasalubong sa atin. Ang buhay aSy parang pagmamaneho ng kotse sa daan.Marami tayong road signs na dapat sundin para tayo ay maligtas. Mayroon tayong “prepared to stop, give way, keep right at speed limit at 60”. Ganyan ang buhay .Dapat din tayong manalig sa  salitang “pag may nagsarang pinto, may magbubukas na bintana”.Sadyang napakabuti ng Diyos, tunay na nakikita Niya ang hinihiling ng ating puso at ibinibigay niya ito sa tamang panahon at pagkakataon. Pinadadalhan Niya tayo ng tulong at mabubuting balita mula sa Kaniyang mga anghel.

Hindi natin masasabi ang takbo ng buhay dahil ang lahat ng sa atin ay hiram lamang. Dapat ang maipaabot  ang pasasalamat sa taong gumawa sa atin nang mabuti ay maghatid ng saya sa pakiramdam sa bawat nilalang. Bukod dito ang pagsasalamat ay hindi nasusukat sa konti o dami ng kabutihang ginawa sa atin, kundi sa malinis na intesyong makatulong. Kaya hangga’t may pagkakataon lagikang lumingon sa mga taong tumulong at naniwala sa iyo, na mabuo ang iyong  pangarap. Hindi man sila iyong mga mata naniniwala kaya namang dalhin ng iyong panalangin ang mabuting hangarin  sa iyong  buhay.Sabi nga ni Fr. Jerry Orbos sa napanood kong misa sa youtube learn to pray “PAEWAN” (Pray About Everyone, Worry About No ONE). Ibigay natin lahat sa Diyos ang nilalaman ng ating isip at puso “and learn to trust God more “dahil higit ang pagmamahal na kaya Niyang ibigay para sa mga taong mahalaga sa atin.

Maraming Salamat sa biyaya ng Diyos! Salamat sa  mga taong ipinahiram sa atin  upang makita  ang halaga ng sarili. Salamat sa mga regalong natatanggap natin  mula sa Kanya maliit man o malaki. Lahat ng nangyayari sa atin ay ipagkatiwala natin  sa Kanya. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang manunulat ng buhay natin. Anumang sitwasyon ang kaharapin malungkot man o masaya natin kakayanin dahil sa pagpapala Niya.

Mapalad tayo sapagkat sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang ay patuloy tayong niyayakap ng Diyos. Ang mabuhay kasama Niya ay kompletong kapanatagan ng ating kaluluwa.Sa lahat ng ito masasambit natin “I’m so Blessed”

Leave a Comment

Your email address will not be published.