DepEd Balanga City

ABaKaDa

Isinulat ni: Jhonalyn P. Onsan, Teacher II – Bataan National High School-JHS

Buksan ang ating mga mata ilibot at pagmasdan ang ganda ng kapaligiran. Baka sakali makita mo ang kahalagahan ng bawat tao. Di ba ang mahalagang tao ngayon ay ang mga guro?Isang hamon sa kanila ang sitwasyon na ating kinakaharap dulot ng Pandemic.

Tulad ng mga guro sila’y  maituturing na isang bayani na patuloy na lumalaban sa tinatawag na “New Normal” dahil sa paraan ng pag-aaral ngayon.Kung nahihirapan ang magulang sa pagsubay bay sa kanilang mga anak sas  pag-aaral sa ngayon mas lalo na mga guro.Na ang tanging hangad nila ay mapatuto ang mga batang tinuturuan.

Maraming pagsubok ang nararanasan ng guro sa ngayon dapat nilang maging ABaKaDa upang magampanan ang kanilang tungkulin.A-antabay sa mga gawain na gawa ng bata kahit huli na.B-bawat bata dapat subaybayan at gabayan sa mga gawain na dapat gawin,K-kaakibat ang magulang sa pagsubaybay,D-ahil sa new normal mahalin ang gawaing inatas sa bawat guro mahirap man at maraming pagsubok na dapat harapin.

Lagi na lamang iisipan na ang lahat ng gawain ng guro sa ngayon ay“Para sa Bata,Para sa Bayan”,dahil mahal natin ang ating propesyon at mga mag-aaral.Turing sa mga guro ABaKaDa ng buhay na walang sawang tumulong at maglaan ng oras para lang makasalba sa panahong ito ng Pandemic.

Leave a Comment

Your email address will not be published.