DepEd Balanga City

Ang Distance Learning at Ang Sining ng Pagtuturo at Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Panahon ng Pandemya

Ni: Gng. Anelen G. Fernandez, Teacher I, Bataan National High School-Junior High School

Ang pagtuturo ay isang sining. Isang larangan din ito ng agham.

 Pormal ng sinimulan ang pagbubukas ng klase sa mga pribado at pampublikong paaralan dito sa Pilipinasnoong Oktubre 5. Ito ang tinatawag na new normal set up na kung saan ay walang face- to- face o normal na pagtuturo ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. 

       Malaking hamon ito sa buong Kagawaran ng Edukasyon lalo na sa mga guro at mag-aaral gayundin sa mga magulang na silang magsisilbing guro sa loob ng tahanan. Ito ay bago sa lahat na may kaakibat na malaking hamon sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas gayundin ang epekto at implikasyon nito sa buong mundo. Ayon nga sa report ng “The United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization” o UNESCO (2020) ay hindi inaasahang maraming mag-aaral mula sa mga paaralan, kolehiyo at unibersidad sa buong mundo na humigit kumulang isandaang (100) mga bansa ang magsasara dahil sa dulot ng COVID 19 at humigit kumulang na pitong daan milyon mga bata (700) ang apektado nito. Dagdag pa rito, ang UNESCO ay nagkaroon na pag-a-update ng mga digital tool na gagamitin sa distance learning gaya ng ClassDojo at Google Classroom at apps na dinisenyo para sa mga smartphone gaya ng KaiOs at iba pa.

 Ano ka ba ang Distance Learning? 

Ayon sa teacherph.com (2020) “refers to a learning delivery modality where learning takes place between the teacher and the learners who are geographically remote from each other during instruction. This modality has three types: Modular Distance Learning (MDL), Online Distance Learning (ODL), and TV/Radio-Based Instruction.”

 Sa madaling sabi, ito ay isang uri ng pamamaraan ng pagtuturo ng guro at mga mag-aaral na walang face to face na pagtuturo at pagkatuto. Maaari rin itong gamitan ng mga modyul na ginawa ng mga guro, at pagtuturo gamit ang internet at iba pa.

  Paano naman ang pagtuturo ng guro sa distance learning

Gaano ba ito ka-epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral?

  Bagamat tayo ay nasa panahon ng pandemya ay hindi hadlang ito upang magkaroon ng kasiningan sa pagtuturo ang mga guro. Maaaring ang paglalatag ng mga makabagong teknolohiya at estratehiya na magagamit sa mga modyul ay makakatulong ito sa isang makabuluhan at maayos na pagkatuto. Hindi ba’t tunay ang kasabihan na ang mga mag-aaral ay silang gitna ng anumang uri ng proseso ng pagtuturo kung wala sila walang pagtuturo at pagkatutong 

magaganap. Gaya nga ng sinabi ng mga contructivist “nagkakaroon ang mga mag-aaral ng bagong pagkatuto gamit ang mga tanong ng mga guro at malikhaing pamamaaraan.   Kung kaya’t hindi hadlang ang pandemyang ating nararanasan sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. 

2 thoughts on “Ang Distance Learning at Ang Sining ng Pagtuturo at Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Panahon ng Pandemya”

Leave a Comment

Your email address will not be published.