DepEd Balanga City

Ang Edukasyon sa Gitna ng Pandemya

Isinulat ni: Luningning Ruiz, Master Teacher I – Tanato Elementary School

 Malaki ang hamon sa edukasyon ng ating bansa ang pagdating ng Covid-19 ngayong taon panuruan 2020-2021.Marami sa mga mag-aaral ang nahihirapang sumabay sa agos ng edukasyon sa “New normal “dahil sa iba’t ibang dahilan. Ang pagpapatuloy ng edukasyon para sa mga mag-aaral ay hindi naging hadlang sa kabila ng naranasang epekto dulot ng Covid-19. Ito ay pinagsikapang mangyari kahit na walang pisikal na interaksyon sa loob ng paaralan, dahil sa hindi maaaring pumasok sa paaralan tulad ng dati na “Face to Face Learning”.Kung kaya binuo ang iba’t ibang paraan ng pag-aaral o” Learning Delivery Modalities” tulad ng “ Online Learning”, “Modular Distance Learning”,  “Blended Learning “at “TV & Radio- Base Instructions”.Ang mga ito ang maaaring pagpilian ng mga magulang at mag-aaral na paraan upang matuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya.

Sa kabila nito, tila hirap pa rin ang mga mag-aaral sa pagsabay sa mga bagong pamamaraan ng pagkatuto sa gitna ng pandemya lalo na sa Online Learning. Karamihan sa mga mag-aaral ay walang mga gadget na kailangan nila sa kanilang pag-aaral, ang iba naman ay walang sapat na load o data upang makasabay sa mga talakayan, problema rin ang mahinang signal ng mga network sa mga lugar na malayo sa kabihasnan. Ang mahirap pa rito, ang mga mag-aaral ay kadalasang hindi natututukan ng kanilang mga magulang dahil kailangan nilang magtrabaho upang kumita ng pera at magkaroon nang pantustos sa pang-araw-araw na gastusin. May ilan mag-aaral  na dapat hatiin ang kanilang oras sa pagsasagot ng modyul dahil kailangan nilang gumawa ng gawaing bahay at mag-alaga ng mga nakababatang kapatid dahil namamasukan ang magulang.Ang mas nakakalungkot, may mga tumigil na rin sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa mga magulang dala ng kahirapan ng buhay.

Kung ating titignan, sa likod ng mga pag-aaral na ito ,masasabi nating mapalad pa rin at naroon ang mga mag-aaral na naghahangad nang maayos na buhay. Ito ang kaisa-isa nilang susi para makamtan ang edukasyon sa kabila ng  pandemya.

Sa kabila ng maraming suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa gitna ng edukasyon sa pandemya pilit itong pinaglalabanan kahit kapos sa pampinansyal na aspeto. Napakahalaga ng edukasyon para sa isang bata na naghahangad nang pagbabago hindi lang sa kaniyang sarili at pamilya, kundi pati na rin sa lipunan sapagkat ito ang kaniyang magiging pundasyon at sandata sa pagharap niya sa mga pagsubok ng buhay. Ito ang magtuturo sa kaniya ng mga kagandahang -asal na bibitbitin niya saan mang dako ng mundo siya makarating.

Leave a Comment

Your email address will not be published.