DepEd Balanga City

BUHAY BAHAY PAARALAN

Isinulat ni: Medina R. Failagao, Teacher III – BNHS JHS

May mga   tanong “Ma’am kailan po ba magkakaroon ng pasok  ang paaralan? Gustung-gusto na pong naming magkaroon ng pasok.”. Simpleng tanong ngunit mahirap sagutin lalo na kung wala pang direktiba mula sa nakatataas.

Sa kabila ng mga samot-saring tanong na ito ng mga magulang at mag-aaral. Ano nga ba ang kalagayan ng pag-aaral ng mga bata lalo na sila ay nasa bahay lamang, magulang ang tumatayong mga guro at taga-gabay sa kanila.

May dulot na kabutihan ang pagiging guro ng mga magulang sa mga anak nagkaroon sila ng pagkabuklod-buklod ang pagtutulungan ng bawat miyiembro ng pamilya ay naramdaman sa isa’t isa. May dulot din di- mabuti dahil ang mga bata ay nakakulong sa loob ng bahay di makalabas sa halip na makita, makasama nila ang mga kaklase at magkaroon  ng panibagong kakilala nagsilbing bahay -paaralan ang kanilang tahanan.

Sa naranasan na new normal  naghatid din naman ito ng saya .Nagkaroon sila ng Nanay-Guro, Tatay-Guro  ang tawag sa mga magulang. Kahit mahirap dahil kahit papaano kailangan din mapag-aralan ng magulang ang leksyon upang madali nila itong maituro at mapaunawa sa mga anak ang mga gawain. Ang tahanan ang tumayong paaralan ng mga bata. Naglaan ng lugar ang magulang sa isang bahagi ng bahay upang mapaayos ang pag-aaral ng mga bata at magkaroon ng maaliwalas na lugar. Nagsusuot din ng uniporme ang mga bata habang nag-aaral lalo na sa online na klase. Mayroon din display board kung saan inilalagay ng mga bata ang  mga gawain na ipinasa nila sa mga guro. Ang tahanan ang nagsilbing silid-aralan, silid-aklatan at palaruan nila habang nag-aaral sa bahay.

Sa kabila ng sitwasyong ito nakayanan na ng mga mag-aaral ang buhay-bahay paaralan. Natanggap na rin ang katotohanan na kahit ganito ang kalagayan na dapat sana nasa pormal na paaralan sila pumapasok, nag-aaral at may guro silang tunay na nagtuturo. Masaya na rin sila dahil hindi  naman nawala ang karunungan na dapat na matamo nila sa loob ng silid -aralan.

Maituturing ang mga mag-aaral na ito sa new normal na pag-aaral ay mga bagong henerasyong handang harapin ang magandang kinabukasan na dulot ng buhay bahay-paaralan sa pandemya kahit walang face to face na turo walang nawalang karunungan sa kanila.

Leave a Comment

Your email address will not be published.