DepEd Balanga City

DAAN

Ni: Keirlyn Quinto , T-11-BNHS-SHS

Ang wika ayon kay Henry Gleason ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng bawat kabilang sa iisang pangkat ng lipunan/ kultura. 

Mahalaga ang wika sa isang bansa sapagkat ito ang pagkakakilanlan natin sa iba. Ang mga taong kabilang sa isang bansa ang nagbibigay buhay dito.

Malaking papel ang ginagampanan ng wika sa pagbigkas ng katotohanan. Kaakibat ng salita ang pagdanas natin sa mundo. Bakit kailangan pa ang Ingles ang gamitin? Maraming bansa ang may iisang wika lamang ang ginagamit gaya ng Japan, France, at China ay iilan lamang sa kilalang bansa na nangunguna sa mayayamang bansa na may iisang wika lamang ang ginagamit. Patunay lamang ito na ang wika na ang daan sa pagkakaisa ay daan sa pag-unlad ng isang bansa. Malayang nakakapagtalakayan ang mga mamamayan at walang naiiwan sa pagbabahagi ng impormasyon lahat ay nakauunawa. Ang isang taong gumagamit ng Wikang Filipino ibig sabihin siya ay Pilipino, subalit bakit maraming Pilipino ang ikinahihiya ang paggamit ng sariling wika? Ito ba ang nagsasabing ang wika ay mahalaga at pagmamahal ba sa sariling wika kung patuloy naman ang paggamit sa wikang banyaga? Dapat na mamulat ang bawat Pilipino na kailanman ay hindi magiging wikang Pambansa ang Ingles o maging ang iba pa mang wikang banyaga sa ating bansa sapagkat ayon sa Saligang Batas na hindi maaaring maging wikang pambansa ang wikang dayuhan/banyaga. Saan na lamang pupulutin ang mga Pilipino kung sa pagdating ng panahon ay mapalitan na ang universal language na English. Patuloy na lamang ba na makikinig sa takbo ng pagbabago at walang sariling maituturing na wika? Ang wika rin ay kaluluwa ng bansa na magpapakilala ng kanyang pagkakakilanlan. Biyaya ng Panginoon ang wika upang gamitin at imapamahaging ganap ang katotohanan sa tanan. Walang ibang gagamit o magmamahal sa Wikang Filipino kundi ang mga Pilipino lamang din.

Daan ang wika sa ikabubuklod ng isang bansa. Daang taon man ang lumipas ang wika ay mananatiling buhay sa sanlibutan at ang magmumulat sa ganda ng biyaya sa ating mundo. Malinaw na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan na dapat gamitin sapagkat kapag ang isang kasangkapan na hindi ginagamit ay unti-unting nasisira at nawawalan ng silbi ay naglalaho.

Leave a Comment

Your email address will not be published.