DepEd Balanga City

DAKILANG SALITA GABAY SA PAG-AARAL

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang edukasyon ay binubuo ng masinsinang pag-aaral at pagtitiyaga. Ito ay pinagsisikapan mula sa paaralan hanggang sa pag-uwi ng tahanan. Araw at gabi ay pagsusunog ng kilay ang kailangan upang matuto at maipasa ang bawat asignatura. Ang mga pangarap ang nag-uudyok sa isang determinsayon upang magsumikap at labanan ang anumang hadlang sa pag-aaral. May panahon na dumarating sa bawat isa sa atin ang kapaguran at panlalamig sa iyong paggawa. Ang mga payo ng iyong mga magulang at guro ay hindi sumasapat upang mahikayat ka sa katamlayan dahil may isang bagay na kung minsa’y nakakaligtan mo upang magpatuloy sa init ng iyong pag-aaral. Ito ay ang mga gabay na salita mula sa Panginoon na magsisilibing ilawan sa pagtahak ng iyong mga pangarap. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang mga DAKILANG SALITA NG DIYOS na magiging patnubay at makahihikayat na pagbutihan ang inyong karera.

MGA AWIT 16:8 “Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko: sapagka’t kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos.

Sa lahat ng bagay na iyong gagawin ay unahin mo ang Diyos. Siya ang maging sentro ng iyong paggawa. Anumang pagsubok at hadlang sa iyong mga mabuting hangarin ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Ang iyong pag-asa at kalakasan ay laging sariwa bawat araw.

MGA AWIT 37:4 “Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.

MGA KAWIKAAN 16:3 “Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.

JUAN 15:7 “Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

MATEO 7:7-8 “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubukasan: Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan.

Ang iyong mga pangarap ay iyong makakamit kung ikaw ay may malapit at personal na relasyon sa Panginoon. Nais ng Diyos ang iyong paglapit at pakikipag-ugnayan sa kanya. At hindi ka Niya bibiguin dahil ang gawa ng iyong mga kamay ay laging mayroong masaganang bunga sa piling Niya.

ANG MANGANGARAL 3:3 “Sa bawa’t bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa’t panukala sa silong ng langit.

Sa bawat panahon ng iyong buhay ay hindi laging perpekto, magaan at maginhawa. Bawat bagay ay may kapanahunan na itinakda ang Diyos. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. May panahon ng paggiba at may panahon ng pagtatayo. May panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagtawa. May panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. May panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Hindi masamang makaranas ng kasawian sa buhay. Walang masama sa kasawian dahil ito ay kasama sa mga panahon na dumarating sa isang tao. Walang tagumpay kung walang kasawian. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nadapa, ang mahalaga ay kung ilang beses ka bumangon upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap.

Ang mga salitang ito nawa ay maitanim at mag-ugat sa inyong mga puso. Laging alalahanin at maging patnubay sa pag-abot ng inyong pangarap.

2 thoughts on “DAKILANG SALITA GABAY SA PAG-AARAL”

  1. Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to provide one thing again and aid others like you aided me.|

Leave a Comment

Your email address will not be published.