DepEd Balanga City

Edukasyon sa Bagong Ngayon

Isinulat ni: Shirley B. Nohay, Teacher III – Tanato Elementary School

Sa pagsulong ng edukasyon sa bagong ngayon ay maigting na pinaiiral ng mga
opisyal at kawani ng Kagawaran ng Edukasyon sa tulong at pakikiisa ng sambayanang Pilipino laban sa mapamuksang COVID-19. Bagaman ito ay dumaraan sa proseso nang
isang malawakang pagbabago , hinaharap pa rin natin ang matinding suliranin hinggil sa
di matapos-tapos na pandemyang ito. Patuloy pa rin tayong nakikipaglaban upang
maibigay ang karampatang kalidad ng pagkatuto sa mga mag-aaral. Ang iba’t ibang
paraan ng pagdedeliber nang kaalaman sa mga mag-aaaral ay malaki ang maitutulong
upang ganap na mapagtagumpayan ang adhikain ng ahensya.
Ang adhikain ng edukasyon sa Sulong EduKalidad ay haharapin natin sa bagong
ngayon nang may pagsusumikap upang maipagpatuloy nang sama-sama habang
inihahanda ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap. Sa pagharap sa hamong ito
kailangang magkaroon ng pantay na kalidad ng edukasyon upang ang paraan ay hindi
maging isang pasanin para sa mga magulang, anak at guro.
Habang sinusugpo natin ang hindi nakikitang kalaban patuloy tayong maging
matatag para sa abot-kaya, dekalidad at ligtas na serbisyo para sa edukasyon.
Isabuhay natin ang diwa ng Bayanihan hanggang sa ang lahat ay tuluyan nang
gumaling. Patuloy tayong lumaban upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang
mga mag-aaral. Sabay-sabay tayong magtatagumpay at sama-samang magkakaisa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.