DepEd Balanga City

Resbakuna para sa Kaligtasan

Isinulat ni: Ma. Crizon Y. Crisenes, Administrative Officer II, SDO Balanga City

Halos 200 milyong tao na ang nabakunahan laban sa CoVid-19 sa buong mundo. Ilang porsyento pa rin sa mga Pilipiono ang hindi nahihikayat na magpabakuna sa maraming dahilan katulad ng takot sa magiging epekto nito sa kanilang katawan.  Ngunit gaano nga ba kahalaga ang pagpapabakuna laban sa CoVid-19?

Una sa lahat, lumiliit ang tyansa na makakuha tayo ng virus. Hindi maituturing na wala na ngang pagkakataon na makuha natin ang sakit na ito, datapwat pinapaliit nito ang posibilidad na makaranas tayo ng malalang epekto sakali man na makuha natin ang virus.  Pangalawa, dahil mapo-protektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng bakuna, hindi na tayo makakapagbigay pa ng virus sa ating mga nakakasalamuha lalung lalo na sa ating tahanan.  Liliit ang pagkakataon na makapag-uwi tayo ng sakit at mahawa natin ang ating pamilya.  Sa gayong paraan, maiiwasan ang pagkalat ng sakit. At ang huli, sa pag-iwas na makahawa pa ng iba, maiiwasan din ang pagkakaroon ng “mutation” at paglikha ng bagong “variant” ang virus.  Sa maliit na tsansa ng paglipat ng virus, hindi ito makakalikha ng bagong variant na maaaring mas malakas kaysa sa mga nadiskubre na ayon sa mga pag-aaral.

Mahalagang makapagpabakuna ang lahat upang marating natin ang “herd immunity” at hindi na makapaminsala ng malaki ang virus.  Maaaring ang iba ay nangangamba at walang tiwala sa mga bakuna na ibinibigay ng gobyerno, ngunit ito ang paraan upang ang pandemya ay matuldukan.  Ang mga bakuna ay masusing pinag-aralan ng mga eksperto at patuloy na pinag-aaralan pa upang epektibong maipanlaban sa virus ng CoVID-19.  Kung susuriin, huli na ang Pilipinas sa mga nakakuha ng mga bakuna at marami ng mayayamang bansa ang nakinabang dito.  Makikita natin at mahihinuha na base sa mga epekto ng bakuna, sila ay patungo na sa pagiging “normal na buhay” bago ang pandemya. Ang bilang din ng nagkakasakit ng CoVID-19 ay bumababa.  Bukod doon, sa kabila ng hindi nawawalang mga nahahawa pa din ng sakit, lumiliit ang bilang ng mga namamatay sa sakit na ito.

Tulad ng matandang kasabihan, “Prevention is better than Cure”.  Kung mas maiiwasan natin na mahawa ng sakit, mas mabuti.  Ang epekto nito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi mas mapo-proteksyonan pa natin ang mga taong nakapaligid sa atin, lalung lalo na ang ating mga mahal sa buhay. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.