DepEd Balanga City

EDUKASYON SA PANDEMYANG MAPANGHAMON

Isinulat ni: Medina R. Failagao, Teacher III – BNHS JHS

Buong mundo ay nagulantang dahil sa mabilis na pagkalat ng nakakahawang sakit na COVID-19. Walang kinilalang bansa, mayaman man o mahirap . Nagsara ang halos lahat ng negosyo pati mga daungan at paliparan. Ang pagpasok sa mga opisina ay nilimitahan samantalang hindi rin pinahintulutan ang pagbubukas ng mga paaralan mula kolehiyo hanggang elementarya bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga mag-aaral.

            Teknolohiya ang naging daan upang magpatuloy ang trabaho at pag-aaral sa gitna ng pandemya. Dahil walang face-to-face na pag-aaral ,nagpatuloy ang edukasyon sa pamamagitan ng module at online distance learning. Ginamit din ng Kagawaran ng Edukasyon ang telebisyon at radio base instruction bilang isa sa paraan  sa  pag-aaral  upang maihatid ang kaalaman sa mga mag-aaral

Sa mga mag-aaral na may mga gadgets tulad  ng cellphone, laptop o computer at may wifi  o internet sa bahay at   pinili  ang online na pag-aaral  kahit sa virtual na paraan natuturuan ng mga guro  ang mga mag-aaral upang maipaliwanag ang mga araling dapat nilang matutunan.Ang printed na materyal  ay binibigay ng paaaralan  na libre upang sagutan sa bahay at ibabalik sa araw na itinakda.Ang mga guro ay handang tumugon sa tawag ng magulang o ng mag-aaral kung hindi maintindihan ang aralin sa module na  ibinigay.

            Sa kabila nang mapang hamon na kalagayan ng edukasyon sa new normal    hindi ito dapat maging dahilan upang  mahinto ang edukasyon.Lahat ng paraan ay ginagawa ng Kagawaran ng Edukasyon  upang maibigay  sa bawat mag-aaral ang karunungan na dapat ibahagi ng mga   guro Bagama’t mapanghamon  at hindi madali para sa guro,mag-aaral at magulang ang ganitong sitwasyon.Kayang -kaya natin itong  mapagtagumpayan dahil naranasan na  noon pang isang taon.Sa taong ito mapang hamon pa rin subalit makakapag -adjust na ang bawat isa dahil naniniwala tayo kung  sama-sama , tulong-tulong ang  tagumpay sa  hamon ng edukasyon ay makakamit!

Leave a Comment

Your email address will not be published.