DepEd Balanga City

Giyera sa Nagliliwanag na Kalangitan

Isinulat ni: Regine B. Ruiz, Teacher I – Tanato Elemetary School

 Kay ganda ng kalangitan ,natatanaw ang maliwanag na buwan, mga bituin na nagkukumpulan animo’y nagdiriwang sa kasiyahan, taliwas ito sa kaparangan na  kinatatayuan ng karamihan. Ibat ibang trahedya sa araw-araw ang pinaghahandaan upang ito ay  labanan at malampasan, isa na dito ang pandemyang hanggang ngayon ay pilit na hinahanapan ng sulusyon para sa bagong kinabukasan nang bayang sinilangan.

Ang krisis na ito ay nagdulot ng isang napakalaking sigalot sa kasaysayan ng edukasyon sa kasalukuyan. Mga tuhod ay nanghina, nawalan ng pag-asa umusbong ang takot at pangamba na wari ba’y katapusan na ng mga estudyante at guro na biglang nawalan ng karera.

Kaya pa ba? O  pinipilit lamang  languyin ang napakalaking daluyong dala ng makabagong sistema ng edukayon upang  hindi mapag-iwanan sa laylayan habang ang iba ay masayang naglalakbay sa kalawakan.

Halos ilang bilyong mag-aaral ang naapektuhan nito sa higit isang daan at siyam na pung (190) bansa na nakatala sa ating globo. Malaking populasyon ng mga estudyanteng labis na nasagasaan ng krisis na ito ,mula sa bansang hindi ganon kalaki ang mga pinagkakakitaan o karamihan ay kinabibilangan ng mga mahihirap na pamilya at mamamayan.

          Malaki ang ginagampanang karakter ng “online learning” para sa bawat estudyanteng gustong umabante ng panibagong baitang sa susunod na taon. Kumbaga sa ngayon siya muna ang bida .Mahirap, dahil maaaring dumulas ang lubid na kinakapitan habang  nakikisabay sa bagong sistemang  nakasanayan na. Dahil sa mga pagsubok na ito na kinaharap, kakayaning abutin  ang mga pangarap na unti-unting makakamit sa pamamagitan ng ‘online learning’ na siyang panganunahing direksyong itinuro  ng Departamento ng Edukasyon sa gitna ng pandemya upang siyang  tahakin sa panibagong buhay sa mundo ng edukasyon.

          Ang “modular learning” ang siyang pangalawang naging pundasyon ng DepEd para sa edukasyon sa gitna ng krisis na Covid-19, lalo na’t patuloy na nagiging hadlang ang teknolohiya para sa mga taong walang sapat na pagkukunan ng pera upang makabili nito. Ngunit sapat na nga ba ang mga modyul para matuto at magkaroon ng  kaalaman ang mga mag-aaral? Dahil sa gabay ng magulang at guro magkakaroon ng sapat na karunungan ang mga mag-aaral.Mahirap sa una ngunit unti-unti makakasanayan din.Pinadali ang lahat at ginawan ng paraan upang makaagapay sa edukasyon sa ngayon.

Ang makabagong sistema ng edukasyon ay hindi magiging madali sa bawat isa lalo na’t hindi ito ang nakasanayan ng lahat. Paulit-ulit na  naguguluhan at nahihirapan na animo’y nagsasagot ng isang puzzle na kahit si Albert Einstein ay hindi ito kayang lutasan. Halos araw-araw may nagrereklamo sa pagod na nararanasan ngunit hindi ito kailan man  naging hadlang sa anumang pagsubok na  kinakaharap sa kasalukuyan.

Nagtutulungan ang lahat at nagkakaisa, binigyan  ng sandata at kalasag ang sinumang  mandirigma na nangangailangan nito upang magpatuloy sa laban na hindi  alam kung kailan magwawakas. Maging matatag , dahil isang araw may babati sa bawat isa at sasabihing “Ang galing mo! Nagtagumpay ka sa isang napakalaking hamon, saludo ako sa mga taong kagaya mo”. At sa puntong ito mauunawaan ng lahat na ang makabagong sistema ng edukasyon sa gitna ng pandemya ay isang giyera na ayaw ng balikan ngunit masarap sa pakiramdam dahil ito’y naranasan at napagtagumpayan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.