DepEd Balanga City

Guro

ni: Jenilla Mae O. Rodrigo

Ang pagiging isang guro ay ang pinaka dakilang propesyon sa lahat sapagkat sila ang humuhubog sa mga mag-aaral patungo sa kanilang mga pangarap.Anak ang turing ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral na handang magsakripisyo para sa ikabubuti nila.Ngunit ang sakripisyong ito ay tila hindi napapansin, bagkus ay minamaliit ang mga guro.Ang akala ng iba ay madali ang gampananin  ng  isang guro sa libo-libong mag-aaral na kailangan nilang gabayan.Walang ibang hangad ang isang guro sa isang mag-aaral kundi ang makapagtapos at makamit ang kanilang pangarap at madagdagan ang kaalaman.

 Ang narasan ng mga guro sa pagsasara ng paaralan dulot ng pandemya ay naging dagok din sa kanila.dahil akala ng iba ang mga guro ay walang ginagawa nitong panahon ng pandemya.Ang hindi nila alam ay abala ang mga guro sa pagbuo ng mga kagamitan na kailangang gamitin upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral.Hindi nakikita ng ilan ang mga sakripisyo ng mga guro, sapagkat nakabantay lamang ang kanilang mga mata sa mga pagkakamali ng isang guro.

Umaasa ang mga guro sa pagdating ng panahon na makita ang kanilang mga sakripisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aral.Huwag kalimutan ,kung walang  guro ay hindi  makakamit ang mga pangarap at mithiin sa buhay ng isang mag-aaral.

Leave a Comment

Your email address will not be published.