DepEd Balanga City

HINDI SAPAT ANG SIYAM NA BUWAN

Lubos ang galak na nararamdaman ng mga ina sa tuwing magsusupling sila ng sanggol. Hindi madali ang pagbubuntis at pagdadala sa mga ito sa loob ng siyam na buwan. Hirap. at sakripisyo ang kanilang naranasan.Ngunit kapag inaalagaan, ay husto at ganap ang bunga nito sa takdang araw.

Ano ba ang pagkakaiba ng ina sa guro?Tulad ng isang ina ,ang guro sampung buwang nagtuturo sa mga bata kaya para ka na rin nanganak.Kulang pa ang sampung buwan upang mahubog mo ang pagkatao ng bata,magpastol para sa tamang landas na kanilang tatahakin.

Ang guro maghapon kasama ang mga mag-aaral upang matiyagang ibigay ang nararapat na pagkaing kaisipan para sa kanila.Kung minsan yaya pa nga kung may masakit ,guro ang pupuntahan.Pag walang baon ikaw na guro ang magbibigay dahil ikaw ang tinuturing na pangalawang ina o ama sa paaralan.

Ang ina sa tahanan .Ang guro sa paaralan ano ang pagkakaiba?Parehong may pagmamahal na ibinibigay sa mga bata.Pagkain ,damit at pera sa tunay na magulang subalit sa guro karunungang huhubog sa bata upang maging mabuting mamamayan.

Kung kaya magulang ka man o guro ka iisa ang adhikain ninyo para sa bata ang ibigay ang “the best”. Bigyan ng buhay,arugain, ingatan,ipunla ang butil ng karunungang di lang siyam na buwan na pagdadalantao higit pa  dito.Ang hubugin ang pangarap ng isang bata ay higit pa sa siyam na buwang nagluwal ng sanggol….

Sinulat ni:

<strong><strong>RODJIE M. OSCURO</strong></strong>
RODJIE M. OSCURO

Teacher II
Bataan National High School – Senior High School

Leave a Comment

Your email address will not be published.