DepEd Balanga City

Isang Bayani sa Gitna ng Pandemya

Isinulat ni: Nerissa A. Batolbatol, Teacher I – Tanato Elementary School

Isang malaking pagsubok ang kinahaharap ng buong mundo sa kasalukuyan dahil sa pandemyang
nagpabago sa ating buhay. Pighati… lungkot… kawalan ng pag-asa, ilan lamang ito sa mga nararamdaman
ng bawat isa dahil sa pagdating ng isang kalaban na hindi nakikita ninuman.
Tayong mga Pilipino ay tunay ngang matatag na tila isang puno na hindi magpapagapi anuman ang
pagsubok na kinakaharap. Sino-sino nga ba ang bayaning maituturing sa gitna nitong pandemyang ating
nararanasan?
Isang bayaning maituturing ang mga taong nagsisilbi at tumutulong upang magbigay serbisyo sa
mga taong nangangailangan o maysakit sa gitna ng pandemyang ito. Nariyan ang ating mga Doktor , Nurse
kapulisan at mga kabaranggay na handang ibuwis ang kanilang buhay mailigtas lamang ang mga taong
dinapuan ng sakit na COVID-19. Sila ay maituturing na bayani sapagkat maraming bagay ang kanilang
handang isakripisyo magampanan lamang ang tawag ng kanilang tungkulin.Naging “Viral “pa nga sa social
media ang isang nurse kinakantahan ang mga pasyente upang di masyadong dibdibin ang mga nararanasang
sakit at lungkot na mawalay sa pamilya.
Ilan lamang ang mga doktor at nurse sa mga bayaning maituturing sa panahong ito. Lahat ay
maaaring maging bayani sa iba’t ibang paraan. Maaari tayong tumulong sa simpleng pagdarasal na patuloy
silang bigyan ng lakas at katatagan na magbigay serbisyo sa mga taong lubos na nangangailangan upang
malunasan ang virus na kumikitil sa maraming tao.
Ang mga bayaning nagbubuwis ng kanilang buhay para lamang tumulong at gampanan ang
tungkuling sinumpaan ay nararapat lamang nating bigyan ng parangal. Maaaring kung wala sila ay hindi
nating malalampasan ang pandemyang ito. Anuman ang ating nararanasan sa ngayon ay atin itong
mapagtatagumpayan kung magtutulungan at magiging matatag sa pagsubok na kinahaharap. Lahat tayo ay
maituturing na bayani sa simpleng pagtulong sa mga taong nangangailangan lalo pa’t sa panahon ito na ang
pagtutulungan ay kailangang- kailangan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.