DepEd Balanga City

KISAP -MATA

Pagbabago.

Pagtanggap

Puno ng hiwaga, di mawari ang mundong ginagalawan sa kasalukuyan. Di makilala ang kapwa, , di mawari ang buhay.

Sanay ang tao sa kalayaan , karapatan ,

Sanay din sa kayamanang tinatamasa, , nag-iba ang mundo ,isang araw , tila kisap -mata lang nagbago ang lahat.

Pakiwari may nais iparating sa tao ang pangyayari,  maaring  may umabuso sa kapangyarihan, gustong maghari sa mundong ating ginagalawan, ang mga taong walang pagsidlan ng kaligayahan , pag-iisip na masakop ang lahat ng sangkalupaan ang makilala sa kalakasang taglay ng bansang kinabibilangan.

Mula sa  isang video clip, na natunghayan ko sa internet, “If I could change the world “ nakita kona maraming kabataan , ang akala ko ay hibang na lamang sa pagbabago ng panahon sa larangan ng teknolohiya,  Nahiya ako dahil iyon pala ay isang akala lamang.

Sumaya ang puso ko at  naguhit sa mukha ang ngiti. Mga mag-aaral na kumilos sa pagpuna ng mga nakikita sa paligid, tambak na basura, at patuloy ang polusyon palalong pinuno, walang pakundangan sa korapsyon, , pagkalat ng sakit , o  kalabang di-nakikita.

Pagbabagong kisap mata ay naganap.

Bilang isang guro, nakita ko ang papel na ginampanan , nahubog ang kaisipan na maging mapagpuna, makihalubilo, at makiibaka  Tamang direksyon na kanilang tinahak sa isang simpleng pagtitipon ng mga kabataan ,naibahagi ang damdamin , palagay at tapang.

Pagbabago ng buhay ay tulad ng kisap-mata, kaytagal  dumating , mabilis na umalis, samantalahin ang pagkakataon na ito, dito lumabas ang tunay na ikaw, paano harapin nang buong tapang ang lahat na pangyayari. 

Maraming daing, hirap, lahat ng oras ay panahon sa trabaho, nabigla ang katawan, ang isip,. sa kabila ng pagod , may ngiti sa labi at nalampasan ang araw na may pagpupunyaging magampanan ang lahat ng tinututulang gawain na siyang  kinasasaya ng mga kabataan sa pagharap sa teklohiya . Matiyagang nag-aral, dahil kailangang makisabay.

            Akala mo lang wala,  pero nariyan sila , mapagpuna. Dahil iba na mundo nila sa mundona ating ginagalawan, Makisabay ka sa pagbabago at pagtanggap na tulad ng isang kisap-mata.

Sinulat ni:

<strong>SANDEE C. OLUBIA</strong>
SANDEE C. OLUBIA

Teacher III
Bataan National High School – Junior High School

Leave a Comment

Your email address will not be published.