DepEd Balanga City

LUNAS

Ni: Keirlyn Quinto, T-11 BNHS-SHS

Ang Universal Serial Bus On-The-Go (USB OTG) ay imbakan ng mahahalagang files at nagagamit sa cellphone upang hindi ito mapuno kaagad-agad. Malaking ambag ito sa larangan ng edukasyon sa mag-aaral man o maging sa guro noon pa man. 

Malaking hamon sa edukasyon ngayon ang pandemyang kinakaharap ng buong bansa. Isang malaking pagsubok sa kawani ng Departamento ng Edukasyon (DepEd) sa Pilipinas kung paano maipagpapatuloy ang pagtupad sa mga pangarap ng bawat mag-aaral sa gitna ng pandemya ang makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Sinabi naman ng ating Sekretarya sa DepEd na si Sec. Leonor Magtolis Briones na handa ang kawani na ipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat mag-aaral sa kabila ng lahat. Nagtulungan ang mga guro sa patuloy na pagbibigay kaalaman katuwang ang mga butihing magulang ng mga mag-aaral. 

Dalawang pamamaraan ang ipinatutupad ng mga iba’t ibang paaralan ang online at modular na pamamaraan upang maipagpatuloy ang edukasyon. Ang Online Class ay nahahati sa dalawa ang Asychronous at Synchronous. Synchronous ay ang pagtuturo ng guro na kaharap ang mag-aaral sa pamamagitan ng internet. Harapang nakakausap ng guro gamit ang iba’t ibang lunsaran sa internet gaya ng google meet, zoom, go meeting at marami pang iba. Samantalang ang Asynchronous ay ang pagsasagot ng mga gawain ng mag-aaral sa pamamagitan ng online. 

Ang Modular naman ay ang pagbabahagi ng mga gawain sa mag-aaral sa pamamagitan ng pagpunta sa paaralan ng mga magulang upang kuhanin ang mga printed materials na inihanda ng kanilang mga guro. Samantalang, ang e-module naman ay ang pagpapasa ng guro ng mga gawain sa pamamagitan ng messenger o gmail sa kanilang mga mag-aaral upang makapagsagot.

Sa kabutihang loob ng Munisipalidad ng Balanga ay nagpamahagi sila ng mga Usb Otg na magagamit ng mga mag-aaral at guro sa edukasyon. Ito ay naging malaking tulong sa bawat isa upang makalunas sa kinakaharap ng edukasyon. Naiiwasan ang paglagay sa tiyak na kapahamakan ng bawat isa sa ganitong pamamaraan. Tuloy ang edukasyon sa lunas ng pamahalaan.

1 thought on “LUNAS”

Leave a Comment

Your email address will not be published.