DepEd Balanga City

Maging Isang Guro

Isinulat ni: Edelyn Destura, Teacher III – Tanato Elementary School

Ang isa sa pinakamahalaga at dakilang propesyon sa buong mundo, ang ikaw ay
maging isang guro.
Sabi nga, kung walang guro walang mga propesyon dahil mula sa simula ng pagaaral ng ng isang tao , dumadaaan sila sa pagkalinga at pagtuturo ng isang guro.
Mahirap man isipin ,kahit maraming nagsasabi mahirap maging guro.Maliit pa
ang suweldo pag-uwi mo sa bahay bitbit mo ang mga trabaho na di natapos sa
paaralan.Ang pagiging handa sa araw-araw ay kailangan upang muling magbahagi ng
iyon kaalaman sa mga bata. Ngunit kahit ganito ang naririnig mo kung naka- ugat sa iyo
ang pagiging guro hindi mo ito maiiwasan.Ika, nga may “calling” dahil may puso kang
magmahal at kumalinga kahit di mo anak ang mga bata.
Kadalasan tinatanong tayo nang bata pa tayo kung ano ang gusto natin paglaki?
Ang sagot natin Doctor,Nars,Engineer ,Businessman at iba’t ibang propesyon,hindi
natin sinasagot ang maging guro.Kung tatanungin natin ang ating mga magulang mas
gusto nila GURO ang ang ating pag-aralan o pagtapusan.Alam ng ating magulang na isa
sa tinitingala sa lipunan ang guro.Kaya ito ang ipipilit nila kahit ayaw mo.May kasabihan
“Mother knows best”hindi naman nakapagsisi kung susundin ang gusto,dahil marangal
at dakila ang propesyon na ito.
Ang pagiging guro ay hindi kailangan malaman ang lahat para masabing
matagumpay ka. Makita mo lang na nagtagumpay ang iyong mag-aaral sa kanyang
daang tinatahak ay nagbibigay na ito ng kaligayahan at self-full filling bilang isang guro
dahil naging bahagi ka ng tagumpay nila. Ang simpleng natutuhan ng mga mag-aaral
tulad ng pagbabasa , pagsusulat , pagbibilang at paghubog sa mga bata ng magandang
-asal ito ang nagbibigay ng saya at tuwa sa puso at kalooban ng isang guro
Lumilipas man ang taon dumating man ang araw ng retirement hindi nakapag
sisi sa tinahak na landas na maging isang guro. Hindi nagsasawang magturo at mag
hubog upang maging isang mabuting mamamayan ang isang mag-aaral. Isang malaking
prebelihiyo sa isang guro ang pagkakataong maging bahagi ka ng kanilang buhay at
maging isang biyaya sa kanila.Kaya dapat ikarangal na maging GURO!

Leave a Comment

Your email address will not be published.