DepEd Balanga City

Multi-tasking

Ni Nerissa d. De Jesus, MT-I, Bataan National High School-Junior High School

Nabago ang mundo, nabigla ang lahat ng dahil sa pandemya.

Walang may gusto nito, di inasaahan, dahil kusang dumating at walang dapat sisihin  sinuman.

Higit na nagulantang ang mga guro sa laki ng pagbabago ng buhay bilang guro.  Sa paaralan dati  na kakahalubilo mo ang mag-aaral , nakakausap .Ngayon nasisilayan mo na lang sa Google meet sa oras ng klase  at halos di mo pa masyadong maaninag ang hitsura ng bawat isa.

 Bago pa man , magpasukan marami ng gawain at ginagawa ang guro bilang paghahanda sa new normal.

Gumawa ng module,  dumalo sa mga webinar upang makasabay sa pagbabago ng buhay sa bagong normal. Halos dalawa ang nasa isipan dahil madalas  magkasabay ang ginagawa .

Ginagawa ang lahat na ito sa bahay dahil work from home, noong una parang okey lang ito , dahil nasa bahay at di ka pumapasok sa paaralan at lumalabas ng bahay.

Kalaunan, nakikita mo ang kaibahan nito sa totoong pagtrabaho sa paaralan at bahay, bakit ? Kung sa paaralan ka pumapasok  tuloy- tuloy ang gawa at naka pokus ka nang husto sa pagtuturo at sa iba pang gawain sa paaralan. Samantala sa bahay di maiwasan  ang magluto, maglinis , mag-aalaga ng anak, maglaba, kung anu-ano pa “ multi-tasking “na kung tawagin dahil sabay sa trabaho sa paaralan.

Ayon sa isang webinar sa DICT( Department of  Information Communication and Technology) , dalawang porsyento lamang ng tao ang nakakagawa nang maayos sa multi-tasking, samantalang 98% na mga tao ang hindi .

Napatunayang totoo ito dahil habang nakikinig  sa webinar , sabay na gumagawa ng “Formative assesment “na gagamitin sa Quizalize, ang resulta , may ilang bilin akong di nasunod sa utos ng nakakataas sa akin.Patunay lamang na totoo ang pag-aaral.

“Multi tasking” na halos ang gawain ng guro sa bagong normal , mag check at magpa- follow up ng mga nahuhuling magpasa ng outputs ng mga bata.Alamin ang kalagayan ng mga mag-aaral na laging na didisconnect sa oras ng klase at pagtugon sa mga tanong ng mga magulang na halos wala na sa oras ng trabaho.May webinar na dapat naka pokus ka ngunit may dapat kang tapusin dahil kailangan ng ipasa.Minsan dalawang webinar na dapat nandoon ka halos di mo na maintindihan kasi sabay -sabay ang trabaho.Ito na nga ba ang muti-tasking?dapat kayanin dahil sa bagong normal na kalagayan.

Ito ang isang pagbabagong naganap sa buhay ng guro ang magkaroon ng multi-tasking, isang pagbabagong kailangang tanggapin, katanggap -tanggap ngunit ang tanong hanggang kailan kaya ? Ang “Multi-tasking” na  gagawin ng mga guro para makaagapay sa sitwasyon na ito sa bagong normal.

Leave a Comment

Your email address will not be published.