DepEd Balanga City

NEGATIBO OUT, POSITIBO IN

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing suliranin ng bansa. Ito ay problemang matagal nang hinaharap ng mga naging pangulo ng Pilipinas. Sa ngayon, marami pa ring tao ang patuloy na nakararanas at nakadarama ng ganitong pagsubok. Isa rin ito sa mga hadlang kung bakit ang isang indibidwal ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral o hindi man lamang nakaapak ng grado sa paaralan. Tunay na mahirap ang maging mahirap. Ngunit mas mahirap ang taong walang pangarap at walang pagsisikap para sa hinaharap. Malaking hadlang ang kahirapan sa edukasyon ngunit hindi ito hahadlang upang makapagtapos sa pag-aaral. Maraming mga tao na nanggaling sa hirap ang nagkaroon ng edukasyon dahil sa tiyaga at determinasyon. Naabot nila ang kanilang mga mga pangarap sa sariling pagsisikap . Mukhang imposible ngunit posible! Mahirap na proseso ngunit kaya! Matagal man na lakbayin ngunit matatapos din! Kung kaya ng isa ay kaya ng lahat!
Sa halip na maging negatibo sa salitang “KAHIRAPAN”, bakit hindi ito gawing inspirasyon at tuntungan para sa unti-unting paghakbang patungo sa mga mitihiin sa buhay. Gawing positibo ang pananaw sa kahirapan. Gaya ng isang binatang matagal na nanuyo sa kanyang nililigawan, hindi ba’t mas matamis makamit ang “oo” kung ito ay pinaghirapan. Ang tagumpay sa mga pangarap ay higit na mas masarap makamtan kung ito ay lubos na pinagsumikapan.
Ang naranasang kahirapan ay maging pundasyon ng isang pananaw na nagnanais ng pagbabago sa buhay. Hindi ba’t mainam na isipin na ayaw mo ng maranasan muli ang kahirapan upang ikaw ay mas lalong maging determinado na makapagtapos ng pag-aaral? Ito ang magiging susi upang mas maging masipag at gumawa ng mga paraan upang makatulong sa pag-aaral.
Kung ikaw ay nasa mababang estado ng iyong pamumuhay, wala nang ibang daan kundi ang tumaas. Mas maraming magagandang bagay ang naghihintay sa hinaharap kaysa sa mga bilang ng karanasang nangyari sa nakaraan.
Ang kahirapan ay gaya ng isang pagsusulit. Ito ay pagsubok lamang ng Diyos na kailangang mapagtagumpayan. Gawin itong positibo at harapin ito na puno ng pag-asa. Maniwala sa sarili at magtiwala sa Panginoon na ang iyong mga pangarap ay nakadisenyo upang makamit.

Leave a Comment

Your email address will not be published.