DepEd Balanga City

Pag-Usad

Isinulat ni: Jestina S. Diwa, Clerk, SDO Balanga City

Isang simple salita ngunit maraming kahulugan ang  salitang “Pag-usad”. Salitang madaling maunawaan ngunit nabibigyan ng iba’t ibang kahulugan batay sa kaisipan at mga karanasan sa buhay ng tao.

Tulad  ng isang relo  patuloy ang pag-takbo o  pag-usad nito upang mabigyan ng impormasyon ang bawat tao.Sa bawat segundong lumilipas  sa loob ng isang araw, hindi madali ang  gawain na inaatang sa bawat empleyado o kawani.Ngunit sa bawat sandaling lumipas, masasabi bang makabuluhan din ang pag-usad ng buhay?

Sa pag-usad ng mundong ginagawalan na walang kasiguraduhan, napaka-importante na ang bawat sandaling lumipas ay mabigyan ng makabuluhang karanasan.  Itanim sa puso at isipan ang masaya at malungkot na karanasan ng buhay upang umusad. Dahil ang mga karansang ito ang  magsisilbing matibay na sandata upang malagpasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na  kakaharapin dala ng patuloy ang pag-usad ng  panahon at buhay.

Mabilis ang pag-usad ng panahon .Hangga’t maaari, huwag gugulin at ubusin ang  oras at buhay sa mga bagay na hindi nagdudulot ng kapaki-pakinabang sa bawat isa.Ang  magandang aral ang itanim sa sarili ilaan  ang mahahalagang sandali sa pagbibigay ng pagmamahal, pagtulong at pagsisilbi hindi lang sa ating sarili, kundi sa Dyos, pati rin sa ating pamilya at kapwa.Kung kaya sa buhay na ito na dapat tandan,

 “Ang Pag-Usad, ay dapat tungo sa Pag-Unlad”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.