DepEd Balanga City

Pagbubukluran sa Araw ng Halalan 2022

Isinulat ni: Ma. Crizon Y. Crisenes, Administrative Officer II, SDO Balanga City

Ang mga empleyado ng Kagawaran ng Edukasyon ang nagsilbing frontliners sa naganap na Nasyonal at Lokal na Eleksyon nitong ika – 9 ng Mayo, 2022.

Ang Komisyon sa Halalan ay itinalaga ng Saligang Batas upang magpatupad at mangasiwa ng mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa proseso ng halalan.

Mula sa paghahanda ng mga silid-aralan, sa pagboto ng mga botante hanggang sa pagpasa ng mga naging resulta ng boto ay naging kaagapay ang ating kaguruan at piling empleyado ng Kagawaran para sa pagkamit ng isang malinis at mapayapang halalan.

Nagbuo rin ng Division Election Task Force na sya namang handang sumagot sa mga katanungan bago, habang at pagkatapos ng Araw ng Halalan.

Nakadagdag rin sa hamon ang pandemyang kasulukuyan pa ding kinakaharap ng buong bansa. Naharap sila posibilidad na mayroong dalang COVID 19 na may iba’t ibang variant ang kanilang mga nakasalamuha para lamang mapagtagumpayan ang pagkamit sa isang malinis at mapayapang halalan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.