DepEd Balanga City

Pagtitiyaga at Pagsisikap, Susi sa Panibagong Umaga

Isinulat ni: Shirley B. Nohay, Teacher III – Tanato Elementary School

May kasabihang “Kapag may tiyaga may nilaga”,sapagkat hindi natin makakamit
ang isang pangarap kung hindi natin ito pagtitiyagang maabot. Ang pagtitiyaga ay
katangiang bihira nang makita sa makabagong panahon. Marahil dala na rin ng mga
makabagong teknolohiya.
Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay ay higit na nakasalalay sa tamang
panahon at oras. Lahat ng ating mithiin ay may kaakibat na pagtiiyaga at pagsisikap
sapagkat hindi ito makukuha nang mabilisan bagkus ito ay pinaghihirapan. Ang pagiging
masikap at matalino ay maaaring gawing sandata upang makamit ang ninanais sa buhay.
Hindi hadlang ang kahirapan para hindi makamit ang mga mithiin sa buhay.
Maraming mga tao ang dumanas muna sa labis na kahirapan bago makamit ang
tagumpay sa kanilang buhay. Ang mga karanasang ito ay maaari gamiting motibasyon
upang lalong lumaban sa panibagong hamon ng buhay. Sa simula ay hindi ito madali
subalit kung ikaw ay may tiwala sa iyong kakayahan at may layunin ka na nais mong
malampasan ang hamon ng buhay hindi magiging imposible ang pangarap na ninanais.
Tunay ngang ang susi sa panibagong kabanata ng buhay ay makakamit kung ang
pagtitiyaga ay gagawin ng may sinseridad at taos sa puso. Maaaring sa una ay hindi
magiging madali subalit kung may pananalig sa Poong Maykapal, ang ninanais na
pangarap sa buhay ay ipagkakaloob sa iyo. Marami mang hadlang na maaaring
maranasan, ito ang magpapatatag sa laban upang manalo sa hamon ng buhay. Sa
bandang huli, tagumpay ay makakamtan kung may pagtitiyaga at pagsisikap.Higit sa
lahat samahan ng dalangin upang matupad ang mga pangarap at ito ang magbubukas
ng bagong umaga sa buhay!

Leave a Comment

Your email address will not be published.