DepEd Balanga City

Palakasin ang Edukasyon

Ni: Gng. Anelen G. Fernandez, Teacher I, Bataan National High School-Junior High School

Tila baga tayo ay napag-iwanan na ng ating mga kalapit bansa sa Timog Silangang Asya gayundin ang edukasyon sa pandaigdigang arena. Kaliwa’t kanan ang mga lumalabas na mga datos at resulta na sinasagawa ng mga pribadong organisasyon sa mundo hinggil sa kahusayan at kagalingan ng mga mag-aaral sa asignaturang Matematika, Agham, Ingles at gayundin sa reading comprehension. 

  Nakakabahala ang mga lumabas na datos at resulta na tayo o ang ating mga mag-aaral ay nakakuha ng mabababang marka sa mga nabanggit na asignatura. Sa mga datos at resulta na lumabas ay napapanahon na bang baguhin ang sistema ng edukasyon sa ating bansa o muling bisitahin, ayusin at baguhin ang kurikulum at polisiya ng edukasyon sa Pilipinas? At dapat din nating patotohanan ang paulit-ulit na paalala ng Kagawaran ng Edukayson na “no student will left behind”.   Sa puntong ito, kailangan din nating palakasin ang kahusayan at kagalingan ng ating mga guro sa kani-kanilang larangan o asignaturang tinuturo. 

Ang pagpapadalo sa mga seminar, palihan, komprehensiya ay maaring makatulong sa kanila. Dahil kung mahina at may kakulangan sa bahagi ng mga guro ay posibleng may epekto rin ito sa pagtuturo at pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ito ay ilan lamang sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon.   

  Lagi nating tatandaan na malaki ang papel ng edukasyon sa pagbabago ng ating lipunan. Malaki rin ang papel ng mga guro upang hubugin pa ang bubot na kaisipan ng mga mag-aaral upang lalo pang lumakas ang edukasyon.Ayon sa palasak at pauli-ulit na pahayag ng ating bayaning si Jose Rizal “ang ating mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan.”Kabataan na siyang iilaw sa bagong landas nang makabagong edukasyon upang lalo pa itong lumakas at lumago.

1 thought on “Palakasin ang Edukasyon”

Leave a Comment

Your email address will not be published.