DepEd Balanga City

PANUKAT

Hirap sa panahon ng Pandemya.Walang may gusto nito!Kahit ganito ang sitwasyon ngayon dapat natin ipagpatuloy ang edukasyon sa tinatawag natin “New normal” tuloy lang ang laban.

                 Madalas ang komunikasyon sa magulang at mag-aaral upang mahikayat na sila’y bumalik sa pag-aaral. Nagtutungo na sa barangay ang mga guro upang mamigay ng modyul. Iba ang pakiramdam habang ginagawa ang mga ito. Wala man kami sa loob ng silid-aralan, ngunit heto ang ,isang lugar na hindi dating napupuntahan maliban kung may home visitation lamang noon sa normal na sitwasyon.Matiyagang naghihintay sa magulang upang kumuha ng modyul magbalik ng modyul o ng Activity Sheets.. Mahirap, sobrang hirap. Ngunit ang lahat ay napapawi kapag natatanaw mo ang mga magulang na may ngiti sa kanilang mga labi upang ihatid ang pinaghirapan ng kanilang mga anak . Sa bawat pagbitaw ng kanilang dala na aabutin namin may kakaibang kinang sa kanilang mata na nagpapahiwatig na may pag-asa sa kabila ng pandemya.

Nakakapawi nang pagod kapag ang mga magulang ay may saya,ngiti at buong pag-asang matatawid ang hirap ng pag-aaral sa panahon ito.Alam naming bagama’t mahirap sa panig ng magulang  na maging ina-guro naroroon ang pangarap na makaahon sila sa hirap,maitawid ang mga anak at makatapos nang maayos sa pag-aaral.

Bawat araw na dumaraan sa kalagayan naming bilang guro panukat ang lahat ng adhikain na gustong maabot ng bawat isang mag-aaral ang matuto kahit modular pa iyan o on-line.Ang tanging pag-asa namin ay maibigay ang nararapat na maibigay sa bata upang maging panukat nila sa anumang pangarap na kanilang minimithi sa darating na panahon.

Sinulat ni:

<strong><strong>RODJIE M. OSCURO</strong></strong>
RODJIE M. OSCURO

Teacher II
Bataan National High School – Senior High School

Leave a Comment

Your email address will not be published.