DepEd Balanga City

PPP sa Wikang Filipino

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang mga guro sa kasalukuyang panahon ay maraming kinakaharap na hamon tungo sa epektibong pagtuturo gamit ang Wikang Filipino.
Sa panahon ngayon, maraming sagabal sa mga mag-aaral upang maikintal ang epektibong pakikipagkomunikasyon gamit ang sariling wika. Hindi magkamayaw ang mga makabagong paraan sa pangangalap at paghahatid ng impormasyon mula sa mga gadgets hanggang sa internet gamit ang social media na nakakaapekto sa paggamit ng mga salita at maging sa pagbigkas. Maraming nabubuong salita mula sa ibang wika na pilit itinutumbas sa sariling wika na nagbubunga ng kalituhan sa pagbaybay at pagbasa.
May mga positibong gamit ang makabagong teknolohiya sa paghahatid ng mga impormasyon. Mas napapadali, nakakatipid, nagiging organisado at nagbubunga ng pagiging malikhain. Tunay at handang makipagsabayan sa mga guro sa iba’t ibang estratehiya ng pagtuturo. Lumalawak ang mundo nang isang mag-aaral dahil sa mga nabanggit na kagamitan na hindi agad masumpungan ng mga pahina ng aklat.
Subalit ang mga bagong paraan ng kagamitan ay nagbubunga ng kahinaan sa pag-unawa at paggamit ng sariling wika. May mga pagkakataong lumalampas na sa hangganan na nakakaapekto sa moral at pag-uugali ng isang tao. Kailangan itong mabigyan ng pansin at maaksyonan dahil hindi lahat ay nakakatulong.
Ang PPP – Paunlarin, Palaganapin, Pahalagahan – ay nagsisilbing sandata panlaban sa mga suliranin at patuloy na maisulong ang pagmamahal sa sariling wika. Hindi pa huli ang lahat para malabanan ang sakit na unti-unting nagpapahina sa paggamit ng wika. Kailangan ng tiwala sa sarili at katapatan upang magtagumpay.
Anuman ang mga pagbabago na dumating sa kurikulum, laging isasaalang-alang ang PPP dahil hindi mabibigo ang pagnanais na manatiling buhay ang Wikang Filipino.

Leave a Comment

Your email address will not be published.