DepEd Balanga City

SA HINDI INAASAHANG PAGKAKATAON

Isinulat ni: Edryll R. Contreras, Teacher III – BNHS JHS

Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong hindi inaasahang mangyayari. Katulad na lamang ng naranasan natin noong nakalipas na taon at araw at hanggang sa ngayon ay nandoon pa rin ang takot na naiwan sa atin na parang isang masamang panaginip lamang.

         Ang pandemic na dumating sa ating bansa at maging sa ibang bansa ay nakaranas din nito. Ang iba nating mga kababayan ay nagkasakit ng COVID-19 katulad na lamang ng mga mahal natin sa buhay, asawa, kapatid, magulang ay dumating sa sandal na tayo ay naiwan nila. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi man lamang natin naihatid ng maayos sa kanilang huling sandali. Sa kawalan ng pinansiyal at dahil na rin na kailangan na sunugin na lamang ang kanilang mga labi na alinsunod sa patakaran n gating pamahalaan.

         Kasabay sa pandemic na ito ay ang iba pang kalamidad na naranasan ng iba pa nating mga kababayan. Hindi rin nila inaasahan na sila ay babahain, masunugan, gumuho ang lupa at paglindol. Ang takot at kaba ay naranasan natin at mahirap maipaliwanag ang sitwasyon dahil hindi natin inaasahan na ito ay darating sa atin. Marami sa atin ang nagtatanong kung katapusan na ba ito n gating mundo. Dahil sabay sabay natin na nararanasan sa ating mga buhay at tayo ay nagigising sa isang mahimbing na pagkakatulog sa ating buhay pananampalataya.

         Iyong may malalalim na pananampalataya sa ating Diyos bagama’t nakararanas ng mga ganitong pagsubok ay nahaharap pa rin nila ng may katatagan dahil alam nila na kasama nila ang Diyos. Dahil alam natin kung iparanas man sa atin itong mga ganitong klaseng pagsubok gaya ng pandemya na ito. Mga sakit at kalamidad ay mga dahilan pa rin ng Diyos at ito ay upang madama natin ang kalapitan niya sa ating mga buhay at malaman natin na siya lamang ang ating tanging malalapitan at makakapitan sa ganitong sitwasyon. Ibinigay niya ang kaniyang pangako na hindi niya tayo iiwan, na anumang sandal n gating buhay sa hirap man, sa sakit at lungkot, di niya tayo iiwan o pababayaan man.

         Sa kaniya lamang tayo magtitiwala at umaasang mahaharap pa rin natin ang mga hindi inaasahang bagay. Basta kasama natin ang Diyos sa ating buhay, siya ang nagsisilbi nating kalakasan upang maharap natin ang mga mahihirap na bagay dahil kasama natin ang Diyos sa ating buhay kahit na sa mga hindi inaasahang pagkakataon at mahirap na sitwasyon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.