DepEd Balanga City

Sa Mundong Ating Ginagalawan

Ni: Gng. Nerissa D. De Jesus, Master Teacher I, Bataan National High School-Junior High School

Magtanim nang may anihin.

Mensahero sa ibang larangan

               Sa kasalukuyang panahon , maraming bagay ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan , mula sa simpleng laro sa kalsada, na kasama ang kanilang mga kababata sa tumbang preso,Chinese garter, luksong –tinik ,patintero na pawang mga laro ng lahi sa turing.

                Sa pagbabago ng panahon, umusbong ang makabagong teknolohiya, game boy, lumabas ang x-box, tablet at iba pa. Dating nakikisalamuha sa tagisan ng lakas at talino , ay naging isahang laro na lamang.

               Sa kabilang banda, nakabibilib ang mga kabataan ,sa paggamit ng makabagong teknolohiya na walang nagturo sa larong kanyang pinagkaabalahan sa ngayon. Sa wari mo ay pinag-aralan nang pormal ang masalimuot na laro sa makabagong panahon .Pero hindi, ang katunggali niya ay kapareho lang niyang naka online , nasa ibang barangay na kaibigan , kaklase at maari ring nasa ibang bansa.

Sa makabagong panahon.

Maraming pagbabago ang nagaganap sa ating lipunan na hindi natin dinanas noong kabataan natin, ano ito?

  1. Pagkamulat nang maaga sa pre-marital sex,

Isa ang Pilipinas sa pinakamaraming kabataang babae ang maagang nabubuntis sa edad na 15-18,ayon sa dokumentaryo ni Malou Mangahas .

  1. Pagkagahaman sa salapi

Sa edad na 18, pag botante na ang mga kabaataan , ay mulat na sa “lagay” mula sa politiko na siya namang tinuligsa ng isang Bishop nang siya ay nadestino dito sa Diyosesis ng Balanga.

  1. Nangangarap nang mataas upang gamitin ang posisyon sa sariling kapakanan lamang.
  2. Nalugmok sa droga.

Parang ordinaryo na lamang sa mga “pag-asa ng bayan “ na gumagamit ng “bato” na pawang problema ng lipunan. Kaya’t marami sa kanila ang nakaranas ng “Tukhang” at ang iba naman ay nasa rehabilitasyon na upang maagapan ang pagkagumon sa droga.

Tayong mga guro,ito ang papel na ating ginagalawan sa paglabas natin sa ating silid-aralan, kasabay ng pagtuturo ng panitikan ipasok natin sa isipan at puso ng kabataan ang dangal na kailangan ng ating bayan.

Sa mga gurong nagtuturo ng x+y, nawa’y mabigyan din ng solusyon ang 

pagkabaliw sa salapi ng mga kabataan.

               Sa mga gurong tagahubog ng pag-uugali, maipaliwanag nawa nang mabuti na hindi para sa sarili lamang ang ginagawang pagsisikap, kundi kasama nito ang lipunan upang makabuo ng isang pamayanang maunlad at payapa.

               Sa mga guro ng siyensya , tulungan natin ang mga mag-aaral na mamulat sa masamang idudulot ng lasong kemikal ang paggamit ng droga, na siyang sisira sa sa sistema ng katawan ng bawat indibidwal .

               Malaki ang problema ng lipunan at tayo na mga guro ay nakaharap sa mga kabataang maaari nating mailigtas at maiwaksi sa nasabing suliranin.

Ang pagbabago ay makakamit kung tayo ay magsasama-sama. At habang tayo ay mga guro ng mga mag-aaral na ito, nawa’y mabatid nila mula sa paaralan ang kahalagahan ng isang mabuting tao!

Sabi nga ng mga matatanda, magtanim tayo upang may anihin.

Magtanim tayo upang umani tayo ng mabubuting kabataan at makamit ang pagbabago na kailangan ng ating bayan.

Nawa’y maging mensahero tayo ng kaalaman, di lamang sa aralin, gayundin sa ganda nang buhay na kailangan sa kasalukuyang panahon na walang nasagasaan sa mga pangarap ng iba.

Guro ,sa mundong ating ginagalawan ,malaki ang papel natin sa lipunan !

Leave a Comment

Your email address will not be published.