DepEd Balanga City

“Sana”

Ni: Gng. Maria Rajima D.C. Custodio- Teacher II

City of Balanga National High School – Junior High School

Dumilat ka, pagtingin mo sa paligid, maliwanag na pala! Sumambit ka ng maikling panalangin at bumangon ka. Sinimulan ang mga ritwal na nakasanayan mong gawin sa araw-araw. At pagkatapos ay pinuno mo ng pag-asa ang iyong sarili. Kulang man ang saya o kapos ka pa sa pahinga, buo ang loob mong gagamitin mo ang iyong maghapon para lumapit patungo sa iyong “sana”.
Nais mong mapunta doon sa pinapangarap mong “sana”. Doon sa ninanais ng iyong puso mula nang ikaw ay musmos pa lamang. Doon sa napakarami mong “sana”… Sana ay makapag-tapos ka ng pag-aaral; sana ay magkaroon ka ng sariling bahay at sasakyan; sana ay maka-ipon ka ng maraming pera; sana ay malibot mo ang buong mundo… Maraming “sana”! At ito ay pinangako mo sa iyong sarili, na kailangang makamit mo ito pagdating ng araw.
Naging kumplikado man ang mundo, hindi ka tumigil sa iyong mga “sana”. Bumuo ka ng mga plano upang makamit mo ang mga ito. Itinimo mo sa iyong isip ang mga bagay na gusto mong maangkin. Nangako ka sa iyong sarili na gagawin mong posible ang inaakala ng ng iba na hindi. Pinagkatiwalaan mo ang sarili mong kakayahan kung saan ang iyong mga kamay ay pursigidong gumawa at ang iyong mga paa ay nananatiling nakatayo kahit ito ay ngawit na. Ang buo mong pagkatao ay patuloy na lumalaban at ang puso’t isip mo’y patuloy na kinakaya dahil inspiradong makamit mo ang iyong mga “sana”.
Magtiwala ka, balang araw ay makakamit mo ang lahat ng iyong “sana”! Ang lahat ng “sana” mo ay magiging reyalidad…dahil kaya mo! Kakayanin mo!

1 thought on ““Sana””

Leave a Comment

Your email address will not be published.