DepEd Balanga City

Sapat

 Ni :Nerissa, D. De Jesus, MT-I, Bataan National High School-Junior High School

Buwan ng Marso nang huminto ang mundo dahil sa pandemya, di pa tapos ang taong panuruan ng 2019-2020 , nagulantang ang lahat sa kung ano ang gagawin, dahil di na pinapasok ang lahat , upang makaiwas  sa virus .

Nagkaroon ng samot-saring opinyon kung muling bubuksan ang paaralan para sa pag-aaral. Di nanahimik ang Ina ng Kagawaran ng Edukasyon na si Secretary Leonor Briones, ayon sa kanya, “kailangan ituloy ang pag-aaral.”

Dati ng may mga programang  tinatawag na “Distance Learning’  ang Kagawaran ng Edukasyon at madali itong magawa ngayon sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, dagdag pa niya na hindi dapat maapektuhan ang pag-aaral ng mga mag-aaral , kailangan lamang ng tamang pag-iingat ng bawat isa , dahil maaring isagawa ang” Online Modality”, “Modular”, “Radio Based Lesson at TV lesson” at ang “Blended”.

Nagsimulang magsagawa ng mga webinars para sa guro  upang makaagapay  sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo.Kabi-kabila ang virtual na seminar upang maihanda sila sa pagbabagong pamamaraan ng pagtuturo sa tinatawag na “new normal”.

Napatunayang maraming platforms ang maaaring  magamit ang guro upang madaling matutunan  ng mag-aaral ang mga kakaibang pamamaraang ito  sa pag-aaral .

Nahihirapan man ay kinakaya upang makasigurado na walang maiiwang bata. Lahat ay dapat na makasasabay. Yakapin ang pagbabago para sa bata, para sa bayan.

Kung tutuusin mas hirap ang kalagayan ng guro sa panahong ito, ang gumawa ng agarang modules at activity sheets ay lubhang mahirap sa parte ng mga guro , dahil gagawin ito ng madalian  nang umabot sa  deadline.Ang pagwawasto sa mga sagot sa modules ay napakaraming dapat gawin ng guro upang makita kung may natutunan ba ang mag-aaral.

Sapat na nga ba ang magulang ang magturo at gumabay sa anak  sa panahong ito ? Di ba kasama rin ang guro para gabayan ang mag-aaral sa tulong ng magulang sa pagsagot ng module. Sigurado bang walang nagawa ang mga guro sa panahon ng pandemya? Di  nga ba 24 hrs .bukas ang cellphone ng guro para lang masagot ang tanong ng magulang sa mga modules na di masyadong malinaw?

Sa ngayon,nadama ng magulang kung anong hirap ang gumabay at magturo sa mga anak . 

Dati, tunay na malaki ang papel ng magulang sa pagkatuto ng anak  lalo sa pagbasa at pagsulat, natatandaan ko pa nang bata ako , walang araw di  kami magturuan ng aking ina , hanggat di ako natututong magbasa nang mabilis at magsulat , di niya hinayaang ang guro ko lamang ang may responsibilidad upang matuto akong magbasa at  magsulat at unawain ang  binabasa. 

Sa ngayon ay inasa na lamang ng ibang magulang sa paaralan ang pagbasa at pagsulat ng anak, at pag di natuto ay sinisisi pa ang guro .

Sapat na bang sisihin ng magulang ang mga  guro?Huwag  kalimutan na  ang ina ay may responsibilidad na gabayan din ang anak sa pag-aaral kung may pagkukulang man sa parte ng guro.

Ngayon  sa bagong normal nadama ng magulang ang hirap nang isang guro.Halos maubos na ang boses ng guro kapag  di  agad makaunawa ang isang mag-aaral.

Naging viral nga sa internet na mas mahigpit  magturo ang magulang kaysa sa guro .Kaya natatakot daw ang bata sa ina sa tapang niyang magturo.

Sa panahong  ito , sino ba talaga ang makapagsasabi na sapat  na ang ginagawa ng guro at magulang upang maitawid ang edukasyon sa panahon  ng pandemya ?Magiging sapat ito kung magkakaroon ng pagtutulungan upang mapaayos ang pag-aaral.

Leave a Comment

Your email address will not be published.