DepEd Balanga City

Silid-Aralan

ni: Jenilla Mae O. Rodrigo

Paano nga ba inilalarawan ang isang silid-aralan, ito ay isang maliit na silid na mayroon pisara, yeso, mga upuan para sa mga mag-aaral at mga libro.Dito ay makikita mo rin ang isang guro na masiglang nagtuturo sa kaniyang mga mag-aaral.Ito ang payak  na paglalarawan sa isang silid -aralan bago pa dumating ang pandemya.

Sa nakalipas na dalawang taon , niyakap ng mga mag-aaral at guro ang bagong normal, na kung saan ay hindi magkakaroon ng face to face classes at tanging modyul , radio based instruction at online class lamang ang maaring gamitin sa pagtuturo.

Sa simula ay nahirapan ang lahat na gawin ang ganitong uri ng pagtuturo sa mag-aaral, ngunit dala ng pangangailangan ay unti-unti na ring nakasanayan at patuloy na nakikibaka para sa kinabukasan.

Ang mga learning modality na ito ang nagtawid sa Kagawan ng Edukasyon upang maipagpatuloy ang pagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral.Ito ang naging solusyon upang hindi mahinto sa pag-aaral ang mga mag-aaral.Patuloy pa rin na umaasa ang mga guro, magulang at  mga mag-aaral sa pagpapalawig pa ng mga modality na ito nang sa gayon higit na maging kapaki-pakinabang sa mga susunod pang   henerasyon .

Kulang ang salitang salamat sa mga guro, magulang at iba pang kawani ng Kagawaran ng Edukasyon na handang ibuwis ang kanilang buhay makapaghatid lamang ng kaaalaman.Ang silid -aralan ang naging kanlungan at naging kaagapay  ng mga batang nangarap  upang magtagumpay sa buhay.

Leave a Comment

Your email address will not be published.