DepEd Balanga City

Simbolo ng Karunungan

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang karunungan ay makapangyarihan, mahiwaga at para sa lahat. Ang karunungan ay may iba’t ibang simbolo.

Punong kahoy na hitik sa bunga

Ang pamilya ang nagtatanim sa bawat isa ng karunungan ngunit ang paaralan kabilang ng mga guro ang siyang nagdidilig at nag-alalaga sa isang mag-aaral upang lumago at mahubog ang kaniyang angking talino at potensyal. Darating ang panahon, na ang mag-aaral ay magiging tulad ng isang punong kahoy sa tabi ng umaagos na batis. Ito ay mataba at matatag, mayabong at mabunga at makapagbibigay ng kaniyang bunga para sa lahat.

Sundalo

                Bago sumabak sa giyera ang isang sundalo, siya ay nagsanay ng mahabang panahon. Nagpalakas, at inaral ang lahat ng mga dapat matutunan. Gaya ng isang indibiwal, ang pagtatapos niya sa kaniyang pag-aaral ay maihahalintulad sa isang matikas na mandirigma. Mandirigmang may sapat na armas at nakatalagang magtagumpay sa kaniyang buhay. Ang kawalan ng karunungan ay gaya ng isang sundalo na sasabak sa isang labanan na may dalang armas ngunit walang dalang bala, hatid ay kabiguan at pagkatalo.

Agila

                Ang agila ay kilala sa may matayog na paglipad at nakatatanaw ng buong kapaligiran. Ang taong taglay ang karunungan ay may mataas na paroroonan. May taglay na lakas ng pakpak sa unti unti niyang pag-abot sa kaniyang mga pangarap. Makakakikita ng lahat ng mga dakilang bagay na hindi nakikita ng lahat.

Bulaklak sa parang

                Tulad ng bulaklak na kapansin pansin sa parang, napadpad man ang iyong mga panyapak sa estrangherong lugar, mamumukadkad ang taglay mong kagandahan at patuloy na mamumukod tangi sa lahat ng mga bagay na nakapaligid sa iyo.

Boomerang

                Saan ka man dalin, anomang bato at paghagis ay patuloy at patuloy kang dadalin sa tamang direksyon ng iyong karunungan. Mapunta ka man sa mahirap, nakalilito o magulong sitwasyon ng iyong buhay, ang angking talino ang siyang magbabalik sa iyo sa katiwasayan at magtuturo ng tamang mga desisyon at wastong solusyon sa iyong buhay.

Leave a Comment

Your email address will not be published.