DepEd Balanga City

Tagumpay sa Puso ng Isang Kawani

Ni: Camille T. Camacho, Administrative Assistant III

“Lahat ng bagay,pinaghihirapan”Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan” Ilan lang sa mga linya o kasabihan na madalas nating naririnig.


Masarap isipin bilang kawani naroon ang pagpupursigi natin na magtagumpay sa ating piniling propesyon at sa gawain na naipagkaloob ng Panginoon sa atin.`


Pag tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa trabaho na gusto natin ,dapat lang na isaalang -alang ang likas na kasipagan ,katapatan at higit sa lahat ang integridad na ating iniingatan.Nararapat lamang na gawin natin ang trabaho na naaayon sa ating abilidad at kakayahan nang walang pasubali.


Masarap isipin na gumagawa tayo ng naaayon sa ating puso at sinasabi ng ating isipan.Masaya tayo sa ating ginawa.Iniisip na mabuti ang inuutos ng nakatataas upang hindi magkaroon ng alinlangan sa atin bilang isang kawani.


Ang pagiging matapat sa kinabibilangan organisasyon ay isa sa susi na maituturing na tagumpay bilang isang manggagawa.Naglilingkod ng tapat at may wagas na puso sa mga gawain na iniatang sa atin bilang isang empleyado.


Ang tagumpay ay makakamit pa ng higit sa ating inaasahan kung pagbubutihin pa ang trabaho na ibinigay sa atin na may kaakibat na may dangal at may pusong mapagmahal.

1 thought on “Tagumpay sa Puso ng Isang Kawani”

Leave a Comment

Your email address will not be published.