DepEd Balanga City

Tahanan Haligi ng Karunungan

Ni : Pauline Mae B. Malate-Administrative Assistant II-Bataan National High School SHS

Matagal nang panahon ang lumipas mula ng magsara ang mga paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Ang akalang ilang araw lamang na pag suspende sa klase ay tumagal ng linggo,buwan at taon. Hindi naging madali para sa mga mag-aaral ang pangyayaring ito, sapagkat ang dating pangalawang tahanan na kanilang nakasanayan ay napalitan ng iba’t ibang modality sa pagkatuto. Matagal-tagal ding nagtiyaga ang mag-aaral sa ganitong paraan ng pag-aaral kasama ang mga magulang na siyang matiyagang nagtuturo.

Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, magulang,guro at higit sa lahat ay mga mag-aaral.Nagbukas na muli ang tahanang naging kanlungan nila upang linangin ang kanilang mga kasanayan , kakayahan at karunungan. Makalipas ang ilang taon, nabigyang  muli ng pagkakataon ang determinasyon at dedikasyon ang mga mag-aaral upang  lalong magpursigi sa kanilang pag-aaral.

Dahil sa  nagbabalik na ang pagbubukas ng paaralan may mga ngiti na sa labi ang mga mag-aaral, magulang at guro . Wala ng pangamba ang bawat isa na hindi magkakaroon ng karunungan ang mga mag-aaral na matagal nang natigil sa pormal na pag-aaral at masulyapan na ang ikalawang tahanan na  itinuturing na pandayan ng karunungan ,ang paaralan mahal.

Hindi naging hadlang ang  pandemya upang sumuko ang mga magulang ,guro at mag-aaral para sa pagkakamit ng tagumpay at harapin ang   hamon ng buhay lalo sa pag-aaral. Naniniwala ang lahat na   anumang pagsubok ang dumating tuloy ang edukasyon kahit dalawang taon na walang nagbukas na  paaralan.

Sa ngayon, heto na ang hinihintay  taas noong haharapin ang muling pagbubukas ng ikalawang tahanan .Handa na para sa bagong bukas at masiglang tanawin ang bagong pag-asa na makamit ang karunungan na maibabahagi ng mga bagong bayani, ang mga guro.

Leave a Comment

Your email address will not be published.