DepEd Balanga City

TAO AT KALIKASAN

Isinulat ni: Lunigning E. Ruiz, Master Teacher I – Tanato Elementary School

Hindi natin maipagkakailang patindi nang patindi ang init na ating nararanasan sa mga nakalipas na araw. Kapansin-pansin rin ang malalakas na bagyong humahagupit sa ating bansa. Kaliwa’t kanan naman ang pagkawala ng mga kagubatan sa iba’t ibang panig ng mundo. Bilang isang taong may kakayahang mag-isip at mag-obserba ng kapaligiran, napapansin mo ba ang mga epektong dulot ng climate change?

Ang lahat ng ating mga pangunahing pangangailangan ay ibinibigay ng kalikasan. Ang ating masasarap na pagkain, magagarang damit, malinis na hangin at tubig, at magagandang tirahan ay nagagaling sa ating kalikasan. Ang kalikasan ang bumubuhay sa atin. Dahil dito, nararapat lamang na buhayin  natin at pangalagaan ang ating kalikasan bilang kapalit sa biyayang bigay niya.

Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang paaran at lugar ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ang pagtitipid naman ng kuryente at tubig ay isa ring paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang pagbabawas sa konsumo ng gasolina ay makatutulong naman sa pagpapanatili nang malinis na hangin sa ating kapaligiran. Higit sa lahat, ang pagtatanim ng mga halaman at puno na labis na makatutulong upang mapanatiling buhay ang ating Inang Kalikasan.

Maraming paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. Kailangan lamang ang bukas na isip at mapagkalingang mga kamay upang mapanatili ang Inang Kalikasan na malinis,maayos ,at higit sa lahat mahalin natin ito tulad ng isang tao dahil ito’y may buhay at nakikinabang ang lahat sa biyayang bigay niya sa mundo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.