DepEd Balanga City

TSUPER HABANGBUHAY

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang pagtuturo sa paaralan sa loob ng maraming taon ay gaya ng isang pampublikong sasakyan. Guro ang tsuper at ang mga mag-aaral ang mga pasahero. Gaya ng isang tsuper, iba’t iba ang mga nakakasalamuhang indibidwal sa labas at sa loob ng paaralan. Ang mga upuan sa silid-aralan ay nauupuan at napapalitan ng iba’t ibang klaseng mag-aaral. Magkakaiba ang antas ng kanilang pamumuhay at magkakaiba rin ang kanilang pag-uugali. Mayroong mga mahiyain at mayroon namang mga maiingay. Mayroong mga makuwela at mayroon din namang mga seryoso. Mayroong magagalang at mayroon ding walang pakundangan kung sumagot sa guro.May mga mababait at mayroong mga matataray. Mayroong matatapat at may mga nagsisinungaling.
Bawat taon, ang mga estudyanteng umuupo sa silid-aralan ay obligasyon ng guro.Tungkulin silang matuto at hindi lamang basta makapasa sa kanilang asignatura. Ang kaalamang naibabahagi ay hindi sapat na manatili sa kanilang mga isipan kundi magamit nila nang wasto sa kanilang buhay – ito ay patunay ng isang karunungan. May mga pagkakataon na ang pagiging guro ay hindi lamang sa pagtuturo ng akademiko. Madalas ay sumasalamin ito sa pagiging pangalawang magulang sa kanila. Bilang guro laging nakahanda upang magbigay ng pangaral at payo kung kinakailangan. Ang kanilang personal na suliranin sa buhay gaya ng kahirapan ay madalas na nasasaklawan ng guro,dahil sa patnubay nagagawan ito ng paraan. Ang pagtuturo ay hindi lamang paglapat ng mga kaalaman sa mga estudyante kundi nilalakipan ng dedikasyon, pagmamahal, sakripisyo, pagtulong at malawak na pang-unawa.
Sa bawat dulo ng paglalakbay – ang pagtatapos ng mag-aaral, ang dapat na tahakin ng nila.Tungkulin ng guro ang maihatid sila nang maayos at matagumpay sa nais nilang marating sa buhay. Higit sa relasyon ng tsuper at ng kanyang mga pasahero ang relasyon ng guro sa mga estudyante. Ito ay hindi nagwawakas sa kanilang pagtatapos sa paaralan. Ilang taon man ang makalipas, sa pagkrus muli ng mga landas, ang kanilang ngiti, pagbati at pasasalamat ang pinakamabuting gantimpala sa pagiging guro sapagkat ikaw ay nakapag-ambag ng malaking parte sa kanilang mga pangarap. Ito ang mga bagay na walang katapat na halaga para sa isang guro ang maging tsuper nila hindi lang sa kasalukuyan kundi sa habangbuhay.

Leave a Comment

Your email address will not be published.