DepEd Balanga City

Tunay na Tahanan

Isinulat ni: Crizalie N. Perey, Teacher III – Tanato Elementary School

Sa buhay, lahat tayo may mga pinagdaraanan. May ibat ibang pagsubok na dinaranas o dinanas, may ibat ibang kahinaan,may ibat ibang nais sa buhay. Pero lahat yun ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon nung Siya ay ipako sa krus para sa atin. Ang kailangan nating gawin ay magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos, magkaroon ng Kristo sa puso, bilang Panginoon at Tagapagligtas, upang lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin. Kasalanan man ito, pagsubok sa buhay, pagpapatawad at pagmamahal. Filipos 4:13 Ang lahat ng ito ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na  nagmumula sa Diyos. The power of the Holy Spirit. Ang mundo lilipas, ang katawan natin mamamatay, pero yung espiritu natin babalik sa Diyos, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maikli lang ang buhay, gamitin natin ang bawat pagkakataon upang ito ay magamit sa paglilingkod sa ating Diyos na ating pinagmulan at siya din nating babalikan at tunay na tahanan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.