DepEd Balanga City

WANTED: SUPER MAM

Ni: Gng. Sharon L. Dela Cruz, Teacher III, Bataan National High School-Junior High School

Ang ating mga kabataan ay naghahanap ng mga super mam. Mga super mam na handang maglaan ng kanilang panahon, lakas, talino at kakayahan upang humubog ng mabubuting kabataan.

Kailan masasabing super mam ang isang guro? Super mam kung siya ay epektibong guro. Epektibo ang isang guro kung ginagawa niya ang tama at kung paulit-ulit niya itong ginagawa na nagbibigay ng malaking epekto sa kaniyang mag-aaral.

Una, hindi mahirap hanapin ang epektibong super mam kung ang bawat guro ay magkakaroon ng positibong pagtingin sa kaniyang mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral, kung ano ang inaasahan mo o pananaw sa iyong mag-aaral ay iyon ang ipinakikita nila. Kung naniniwala ka, na ang iyong mag-aaral ay mahuhusay, matatalino at masisipag, asahan mo na iyon ang ipakikita nila.

Ikalawa, ang super mam ay mahusay humawak ng kaniyang klase. Iyong tinatawag sa ingles na classroom management. Hindi lamang kahusayan sa disiplina ang ipinakikita kundi ang kahusayan sa pagkakaroon ng kaaya-ayang lugar ng pagkatuto.

Ikatlo, ang isang super mam ay may ganap na kaalaman, masteri sa kaniyang itinuturo. Mahusay niyang binabalangkas o pinaplano kung paano niya itinuturo gamit ang isang konsepto o kakayahan. Mahusay din niya itong naituturo gamit ang teknik at estratehiyang alam niyang epektibo upang matutuhan ang aralin. Gayundin, mahusay siya sa pagbibigay ng ebalwasyon upang matiyak na natutuhan ang aralin.

Kung taglay mo na ang lahat ng ito ikaw na hinahanap ng mag-aaral na “Super Mam”

Leave a Comment

Your email address will not be published.